fbpx

OFERTA

Jakie rodzaje zajęć prowadzone są w OK Language Center?

LEKCJE GRUPOWE

Wszystkie kursy grupowe odbywają się w grupach VIP od 3 do max. 4 osób od września do czerwca.
Cena kursu grupowego zawiera podręczniki, dodatkowe materiały dydaktyczne oraz nielimitowany dostęp do platformy Quizlet i zależy od długości i częstotliwości zajęć:

Istnieje możliwość dołączenia do grupy, w której są wolne miejsca w trakcie roku szkolnego, pod warunkiem pozytywnego przejścia weryfikacji poziomu znajomości języka. Wówczas opłata wyliczana jest indywidualnie, na podstawie faktycznej liczby godzin pozostałych do końca kursu.

LEKCJE INDYWIDUALNE/W PARZE

Terminy oraz częstotliwość zajęć indywidualnych, a także profil i tematyka zajęć dostosowywane są do zapotrzebowania kursanta/kursantów. Cena zajęć indywidualnych/w parze wynosi 160zł/60min, 130zł/45min i zawiera dodatkowe materiały dydaktyczne oraz nielimitowany dostęp do platformy Quizlet, natomiast cena nie zawiera podręcznika. Na zajęcia indywidualne/w parze można zapisywać się przez cały rok.

KURSY EGZAMINACYJNE

Kursy przygotowujące do Egzaminu Ósmoklasisty oraz kursy maturalne prowadzimy zarówno w wariancie indywidualnym, jak i grupowym. Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge oraz wszelkich egzaminów specjalistycznych odbywają się wyłącznie w trybie indywidualnym.

KURSY WAKACYJNE

W wakacje prowadzimy intensywne 10-lekcyjne kursy dla dorosłych oparte na materiałach autentycznych. Zajęcia wakacyjne odbywają się od poniedziałku do czwartku w dwóch niezależnych od siebie edycjach, lipcowej oraz sierpniowej. Cena kursu zawiera materiały dydaktyczne oraz nielimitowany dostęp do platformy Quizlet i jest zależna od długości zajęć:

KURSY DLA FIRM ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Oferujemy także szkolenia językowe dla firm i placówek oświatowych, takich jak przedszkola/szkoły publiczne i niepubliczne. Profil oraz tematyka zajęć dostosowywane są do wymagań i zapotrzebowania podmiotu zamawiającego. Każde zamówienie wyceniamy indywidualnie.

KURSY DLA DOROSŁYCH

Kurs jest okazją do zdobycia nowych umiejętności, rozszerzenia zasobu słownictwa, pogłębienia i ugruntowania swoich kompetencji z zakresu języka angielskiego oraz poszerzenia wiedzy ogólnej dzięki różnorodnej tematyce zajęć.

Czym charakteryzuje się ten kurs?

• Kursy konwersacyjne organizowane są od poziomu średniozaawansowanego niższego (A2)

• Kurs zapewnia trening umiejętności płynnego porozumiewania się w języku angielskim, jest szczególnie polecany osobom posługującym się tym językiem w ramach swoich obowiązków służbowych.

• To doskonały wybór dla osób planujących rozwój kariery zawodowej i wiążących swoją przyszłość z pracą w międzynarodowej firmie.

• Zajęcia mają na celu poszerzenie zasobu słownictwa z zakresu codziennych sytuacji, jak również zakresu terminologii stosowanej w obszarach komunikacji biznesowej oraz jak najszybsze przełamanie bariery językowej.

• Kurs konwersacyjny odbywa się w małych kameralnych grupach, które gwarantują dynamiczne dyskusje i szybkie postępy.

• Gwarantujemy ciekawą tematykę i formułę zajęć, wymianę poglądów na tematy społeczne, polityczne i kulturalne.

• Słuchacze poznają tajniki negocjacji oraz metody prowadzenia prezentacji i spotkań biznesowych w języku angielskim.

• Podejmowane będą również tematy z zakresu zarządzania, rekrutacji i zasobów ludzkich, sprzedaży i marketingu, rozmowy kwalifikacyjnej, korespondencji służbowej i wielu innych przydatnych w pracy zagadnień.

• Symulacje sytuacji dnia codziennego i tych z obszaru biznesowego (np. rozmowa kwalifikacyjna) będą okazją do użycia w umiejętności zdobytych na zajęciach i przyczynią się do osiągnięcia płynności wypowiedzi.

Podczas zajęć koncentrujemy się na:

• budowaniu umiejętności komunikowania się w języku angielskim zarówno w sytuacjach dnia codziennego jak i w obszarze Business English

• przełamywaniu bariery językowej i ćwiczeniu swobodnej rozmowy

• poszerzaniu zasobu słownictwa zarówno z zakresu języka ogólnego, jak i biznesowego

• rozwoju głównych kompetencji językowych jakimi są słuchanie oraz mówienie

Dla kogo?

• dla osób, które służbowo i na co dzień muszą posługiwać się językiem angielskim

• uczestniczą w negocjacjach i spotkaniach biznesowych lub zajmują się obsługą klienta w firmie międzynarodowej

• dla planujących rozwój swojej kariery zawodowej, i w związku z tym potrzebujących wzmocnić swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego

Czym charakteryzuje się kurs konwersacyjny?

• Kursy konwersacyjne organizowane są od poziomu średniozaawansowanego niższego (A2)

• Kursy konwersacyjne na osób dorosłych nastawione są przede wszystkim na przełamanie bariery w porozumiewaniu się w języku obcym.

• Na zajęciach uczniowie wzbogacają swój zasób słownictwa o praktyczne zwroty, z których mogą korzystać zarówno podczas rozmowy o pracę, jak i na wakacjach za granicą.

• Niezwykle ważnym elementem kursu jest zdobycie umiejętności aktywnego słuchania „naturalnych” nagrań w języku obcym – selekcjonowania treści, w celu zrozumienia ogólnego sensu wypowiedzi oraz umiejętności pracy z tekstem prasowym w języku obcym.

• W programie kursu duży nacisk kładziony jest na doskonalenie poprawnej wymowy i udział w dyskusjach na bieżące tematy w języku obcym, a także wzbogacenie wiedzy na temat kultury krajów obcojęzycznych.

Dla kogo jest ten kurs?

• Kurs konwersacyjny to doskonała propozycja dla osób, które dążą do przełamania bariery językowej, do poprawienia płynności i swobody mówienia, które chcą wzbogacić swoje słownictwo na użytek codziennych sytuacji konwersacyjnych.

• W trakcie tego kursu pomożemy naszym słuchaczom wyeliminować błędy fonetyczne, gramatyczne i stylistyczne.

• Zapoznamy Państwa z językiem potocznym, którym w rzeczywistości na co dzień porozumiewają się mieszkańcy krajów danego obszaru językowego.

Co oferujemy w ramach kursu konwersacyjnego?

• naukę w małej, kameralnej grupie i w przyjaznej, motywującej atmosferze

• ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu z wykorzystaniem pomocy wizualnych (filmów i prezentacji w języku angielskim) oraz innych multimediów uatrakcyjniających i urozmaicających naukę języka.

• przełamanie bariery językowe i rozwój płynnego mówienia

• dynamiczne i systematyczne wzbogacanie słownictwa niezbędnego w codziennych sytuacjach komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie spożywczym, na lotnisku, w hotelu)

• przygotowanie do dyskusji na różnorodne, nierzadko kontrowersyjne tematy z zakresu polityki, szeroko pojętej kultury, sportu, turystyki, zdrowia, nauki, zainteresowań i wielu innych

• opanowanie zwrotów i wyrażeń koniecznych w codziennych sytuacjach życiowych

• ćwiczenie umiejętności nawiązywania rozmowy bezpośredniej i przez telefon/skype

• czytanie i omawianie treści artykułów prasowych oraz książek obcojęzycznych

Czym charakteryzuje się kurs ogólny?

• Kursy dla dorosłych odbywają się na wszystkich poziomach zaawansowania bez limitu wiekowego.

• Głównym celem kursu jest rzetelne przygotowanie ucznia do swobodnego i maksymalnie poprawnego posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie.

• Program rozłożony jest proporcjonalnie na ćwiczenie wszystkich kompetencji językowych: czytania, rozumienia ze słuchu, mówienia i pisania.

• Na zajęciach uczniowie wzbogacają zasób słownictwa i uczą się wykorzystywać poznane struktury w praktyce.

• Kurs przewiduje ćwiczenie poprawnej wymowy w języku obcym oraz pracę z materiałami autentycznymi.

• Na życzenie grupy, lektor prowadzący zajęcia może zmodyfikować program, dodając do niego elementy języka biznesowego.

Dla kogo jest ten kurs?

• Nasz kurs to idealny wybór dla osób, których celem jest kompleksowa nauka języka obcego.

• Dla wszystkich, którym poza przełamaniem bariery językowej i swobodzie w komunikowaniu się, w równym stopniu zależy na ćwiczeniu czytania, pisania i zasad poprawności językowej.

• Dla osób, które w przyszłości planują zdawać egzamin certyfikacyjny z danego języka.

Co oferujemy w ramach kursu ogólnego?

• naukę w małej, kameralnej grupie i w przyjaznej, motywującej atmosferze

• ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu z wykorzystaniem pomocy wizualnych (filmów i prezentacji w języku angielskim) oraz innych multimediów uatrakcyjniających i urozmaicających naukę języka.

• rozwój płynnego mówienia

• doskonalenie poprawności językowej w mowie i piśmie

• wzbogacanie zasobu słownictwa

• dyskusje na bieżące tematy

• doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego

• ćwiczenie różnych form wypowiedzi pisemnej

KURSY DLA DZIECI

Kurs języka obcego dla przedszkolaków zaprojektowaliśmy zgodnie z naszą wiedzą z zakresu filologii, dydaktyki, metodyki oraz pedagogiki i psychologii rozwojowej dziecka. Uczeniem dzieci zajmują się doskonale wykwalifikowani lektorzy posiadający zarówno doświadczenie jak i zamiłowanie do nauczania najmłodszych i tym samym najwdzięczniejszych uczniów. Kierując się konfucjańską maksymą : „ Powiedz mi a zapomnę, Pokaż mi a zapamiętam, Pozwól mi zrobić a zrozumiem” zaprojektowaliśmy dynamiczny i pełen różnorodnych aktywności kurs języka angielskiego uwzględniający naturalne potrzeby i ciekawość świata przedszkolaka.

Nasza metoda:

• Nauczanie dzieci prowadzimy w oparciu o Metodę Naturalną (The Natural Approach).

• Metoda ta wykorzystuje techniki naśladujące proces uczenia się języka ojczystego przez dziecko.

• Zadaniem lektora jest stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom osłuchanie się z językiem obcym i zrozumieniem początkowo prostej a z biegiem czasu bardziej złożonej wypowiedzi.

• Lektor komunikuje się z dziećmi w języku obcym, jednocześnie wspomagając swój przekaz gestykulacją, mimiką i ruchem ciała. Lektor powtarza swoje słowa i opisuje czynności w sposób przypominający porozumiewanie się w języku ojczystym.

• Dzięki tej metodzie nauka języka obcego przebiega u dzieci w sposób naturalny. Dzieci mają sposobność zanurzenia się w języku angielskim w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych.

Nasz kurs dla Maluchów zapewnia:

• naukę przez zabawę w małych grupachi bardzo przyjaznej atmosferze

• zdobywanie nowych umiejętności i wiadomości z zakresu języka obcego, między innymi dzięki językowym grom edukacyjnym wykorzystywanym podczas zajęć

• rozwijanie w dzieciach pasji do poznawania języka obcego

• szybkie pokonanie bariery językowej

• dynamiczne i systematyczne wzbogacanie słownictwa dzięki nauce piosenek i rymowanek w języku obcym, dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii multimedialnych oraz dzięki zabawom ruchowym i plastycznym w języku obcym.

• dzieci 6-letnie poznają również alfabet oraz nauczą się pisać pierwsze słowa w specjalnie dla nich przeznaczonych, bajecznie kolorowych zeszytach ćwiczeń

Rodzicom gwarantujemy regularne raporty dotyczące przebiegu nauki i postępów ich dzieci.

Podobnie jak w przypadku kursu dla przedszkolaków, zajęcia ogólne dla dzieci w wieku szkolnym prowadzone są w oparciu o Metodę Naturalną (The Natural Approach).

• Metoda ta wykorzystuje techniki naśladujące proces uczenia się języka ojczystego przez dziecko. Zadaniem lektora jest stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom osłuchanie się z językiem obcym i zrozumieniem początkowo prostej, a z biegiem czasu bardziej złożonej wypowiedzi.

• Lektor komunikuje się z dziećmi wyłącznie w języku obcym, jednocześnie wspomagając swój przekaz gestykulacją, mimiką i ruchem ciała. Lektor powtarza swoje słowa i opisuje czynności w sposób przypominający porozumiewanie się w języku ojczystym. Dzięki tej metodzie nauka języka obcego przebiega u dzieci w sposób naturalny. Dzieci mają sposobność zanurzenia się w języku obcym w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych.

• Ważna informacja dla Rodziców: kursy dziecięce nie są korepetycjami i nie polegają na powtarzaniu i powielaniu materiału ze szkoły publicznej. Podczas zajęć dzieci nie korzystają z podręczników ze szkoły publicznej.

• Naszym głównym celem jest wykształcenie u dzieci umiejętności swobodnego komunikowania się i osłuchania z językiem obcym, dlatego zaprojektowaliśmy dynamiczny i pełen różnorodnych aktywności kurs języka obcego, uwzględniający naturalne potrzeby i zainteresowania uczniów.

• Zasady gramatyki uczniowie poznają w praktyce, w sposób intuicyjny.

• Brak ograniczenia podstawą programową oraz brak presji czasu, aby zrealizować jak największą ilość materiału pozwala na harmonijny rozwój językowy dziecka, dostosowany do jego tempa i potrzeb, dzięki czemu problem bariery językowej nie będzie go dotyczyć w wieku dorosłym.

Nasz kurs dla dzieci zapewnia:

• naukę w małych grupach i bardzo przyjaznej atmosferze

• zdobywanie nowych umiejętności i wiadomości z zakresu języka obcego, między innymi dzięki językowym grom edukacyjnym i nowoczesnym narzędziom informatycznym wykorzystywanym podczas zajęć

• rozwijanie w dzieciach pasji do poznawania języka obcego

• szybkie pokonanie bariery językowej

• dynamiczne i systematyczne wzbogacanie słownictwa dzięki nauce mówienia całymi zdaniami w języku obcym

• doskonalenie rozumienia ze słuchu

• doskonalenie rozumienia tekstu czytanego

• ćwiczenie krótkich form wypowiedzi pisemnej

Rodzicom gwarantujemy regularne raporty dotyczące przebiegu nauki i postępów ich dzieci.

KURSY EGZAMINACYJNE

Kurs kompleksowo przygotowujący uczniów klas ósmych do pierwszego w ich życiu, poważnego egzaminu otwierającego im drogę do wymarzonej szkoły średniej.

• Pierwszym etapem kursu jest wstępna diagnoza wiadomości i kompetencji językowych ucznia, która umożliwi zakwalifikowanie go do właściwej grupy o poziomie adekwatnym do reprezentowanego przez kandydata.

• W ramach kursu uczeń będzie ćwiczył, rozszerzał i utrwalał wiadomości i treści programowe niezbędne do zdania egzaminu 8-klasistyw zakresie zgodnym z programem nauczania, zaleceniami i standardami określonymi prze Centralną Komisję Egzaminacyjną. Do wymienionych obszarów językowych testowanych na Egzaminie zaliczamy:
– słownictwo (Vocabulary)
– reagowanie i środki językowe (Use of English and Practical Grammar)
– rozumienie ze słuchu (Listening Comprehension)
– rozumienie tekstu czytanego (Reading Comprehension)
– tworzenie wypowiedzi pisemnej (Writing)

Nasz Kurs Ósmoklasisty zapewnia :

• efektywną naukę w małych grupach i w przyjaznej i motywującej atmosferze pod opieką fachowego i kompetentnego lektora

• zapoznanie uczniów z arkuszem, formułą oraz zasadami oceniania poszczególnych części Egzaminu 8-klasisty

• przepracowanie całego materiału wymaganego na Egzaminie 8-klasisty w zakresie opracowanym przez CKE

• naukę efektywnego zarządzania czasem podczas egzaminu, które pozwoli na spokojne uzupełnienie i sprawdzenie wszystkich zadań w arkuszu

• przygotowanie uczniów do zdania Egzaminu 8- klasisty na jak najwyższym poziomie poprzez pracę z autentycznymi zadaniami i arkuszami egzaminacyjnymi

• wyrównanie ewentualnych braków i nadrobienie zaległości uczniów

• podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego w każdym obszarze

Kurs kompleksowo przygotowujący absolwentów szkół średnich do jednego z najważniejszych w ich życiu egzaminu, otwierającego im drogę na wymarzoną uczelnię.

• Pierwszym etapem kursu jest wstępna diagnoza wiadomości i kompetencji językowych ucznia, która umożliwi zakwalifikowanie go do właściwej grupy o poziomie adekwatnym do reprezentowanego przez kandydata.

• W ramach kursu uczeń będzie ćwiczył, rozszerzał i utrwalał wiadomości i treści programowe niezbędne do zdania egzaminu maturalnego w zakresie zgodnym z programem nauczania, zaleceniami i standardami określonymi prze Centralną Komisję Egzaminacyjną. Do wymienionych obszarów językowych testowanych na Egzaminie zaliczamy:
– słownictwo
– reagowanie i środki językowe
– rozumienie treści ze słuchu
– rozumienie tekstu czytanego
– tworzenie wypowiedzi pisemnej
– wypowiedź ustna na zadany temat

Nasz Kurs Maturzysty zapewnia:

• efektywną naukę w małych grupach i w przyjaznej i motywującej atmosferze zarówno na poziomie Matury Podstawowej jak i Matury Rozszerzonej pod opieką fachowego i kompetentnego lektora

• zapoznanie uczniów z formułą oraz zasadami oceniania poszczególnych części Egzaminu Maturalnego

• przepracowanie całego materiału wymaganego na Egzaminie Maturalnym w zakresie rekomendowanym przez CKE

• przygotowanie uczniów do zdania Egzaminu Maturalnego na jak najwyższym poziomie, poprzez pracę z autentycznymi zadaniami i arkuszami egzaminacyjnymi

• naukę efektywnego zarządzania czasem podczas egzaminu, które pozwoli na spokojne uzupełnienie i sprawdzenie wszystkich zadań w arkuszu

• wyrównanie ewentualnych braków i nadrobienie zaległości uczniów

• podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego, niemieckiego lub włoskiego w każdym obszarze