fbpx

Kursy dla dzieci

Poniżej znajduje się lista obecnie dostępnych kursów językowych dla dzieci.

Kurs języka obcego dla przedszkolaków zaprojektowaliśmy zgodnie z naszą wiedzą z zakresu filologii, dydaktyki, metodyki oraz pedagogiki i psychologii rozwojowej dziecka. Uczeniem dzieci zajmują się doskonale wykwalifikowani lektorzy posiadający zarówno doświadczenie jak i zamiłowanie do nauczania najmłodszych i tym samym najwdzięczniejszych uczniów. Kierując się konfucjańską maksymą : „ Powiedz mi a zapomnę, Pokaż mi a zapamiętam, Pozwól mi zrobić a zrozumiem” zaprojektowaliśmy dynamiczny i pełen różnorodnych aktywności kurs języka angielskiego uwzględniający naturalne potrzeby i ciekawość świata przedszkolaka.

Nasza metoda:

• Nauczanie dzieci prowadzimy w oparciu o Metodę Naturalną (The Natural Approach).

• Metoda ta wykorzystuje techniki naśladujące proces uczenia się języka ojczystego przez dziecko.

• Zadaniem lektora jest stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom osłuchanie się z językiem obcym i zrozumieniem początkowo prostej a z biegiem czasu bardziej złożonej wypowiedzi.

• Lektor komunikuje się z dziećmi w języku obcym, jednocześnie wspomagając swój przekaz gestykulacją, mimiką i ruchem ciała. Lektor powtarza swoje słowa i opisuje czynności w sposób przypominający porozumiewanie się w języku ojczystym.

• Dzięki tej metodzie nauka języka obcego przebiega u dzieci w sposób naturalny. Dzieci mają sposobność zanurzenia się w języku angielskim w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych.

Nasz kurs dla Maluchów zapewnia:

• naukę przez zabawę w małych grupachi bardzo przyjaznej atmosferze

• zdobywanie nowych umiejętności i wiadomości z zakresu języka obcego, między innymi dzięki językowym grom edukacyjnym wykorzystywanym podczas zajęć

• rozwijanie w dzieciach pasji do poznawania języka obcego

• szybkie pokonanie bariery językowej

• dynamiczne i systematyczne wzbogacanie słownictwa dzięki nauce piosenek i rymowanek w języku obcym, dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii multimedialnych oraz dzięki zabawom ruchowym i plastycznym w języku obcym.

• dzieci 6-letnie poznają również alfabet oraz nauczą się pisać pierwsze słowa w specjalnie dla nich przeznaczonych, bajecznie kolorowych zeszytach ćwiczeń

Rodzicom gwarantujemy regularne raporty dotyczące przebiegu nauki i postępów ich dzieci.

Podobnie jak w przypadku kursu dla przedszkolaków, zajęcia ogólne dla dzieci w wieku szkolnym prowadzone są w oparciu o Metodę Naturalną (The Natural Approach).

• Metoda ta wykorzystuje techniki naśladujące proces uczenia się języka ojczystego przez dziecko. Zadaniem lektora jest stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom osłuchanie się z językiem obcym i zrozumieniem początkowo prostej, a z biegiem czasu bardziej złożonej wypowiedzi.

• Lektor komunikuje się z dziećmi wyłącznie w języku obcym, jednocześnie wspomagając swój przekaz gestykulacją, mimiką i ruchem ciała. Lektor powtarza swoje słowa i opisuje czynności w sposób przypominający porozumiewanie się w języku ojczystym. Dzięki tej metodzie nauka języka obcego przebiega u dzieci w sposób naturalny. Dzieci mają sposobność zanurzenia się w języku obcym w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych.

• Ważna informacja dla Rodziców: kursy dziecięce nie są korepetycjami i nie polegają na powtarzaniu i powielaniu materiału ze szkoły publicznej. Podczas zajęć dzieci nie korzystają z podręczników ze szkoły publicznej.

• Naszym głównym celem jest wykształcenie u dzieci umiejętności swobodnego komunikowania się i osłuchania z językiem obcym, dlatego zaprojektowaliśmy dynamiczny i pełen różnorodnych aktywności kurs języka obcego, uwzględniający naturalne potrzeby i zainteresowania uczniów.

• Zasady gramatyki uczniowie poznają w praktyce, w sposób intuicyjny.

• Brak ograniczenia podstawą programową oraz brak presji czasu, aby zrealizować jak największą ilość materiału pozwala na harmonijny rozwój językowy dziecka, dostosowany do jego tempa i potrzeb, dzięki czemu problem bariery językowej nie będzie go dotyczyć w wieku dorosłym.

Nasz kurs dla dzieci zapewnia:

• naukę w małych grupach i bardzo przyjaznej atmosferze

• zdobywanie nowych umiejętności i wiadomości z zakresu języka obcego, między innymi dzięki językowym grom edukacyjnym i nowoczesnym narzędziom informatycznym wykorzystywanym podczas zajęć

• rozwijanie w dzieciach pasji do poznawania języka obcego

• szybkie pokonanie bariery językowej

• dynamiczne i systematyczne wzbogacanie słownictwa dzięki nauce mówienia całymi zdaniami w języku obcym

• doskonalenie rozumienia ze słuchu

• doskonalenie rozumienia tekstu czytanego

• ćwiczenie krótkich form wypowiedzi pisemnej

Rodzicom gwarantujemy regularne raporty dotyczące przebiegu nauki i postępów ich dzieci.

tańczące dzieci

Kursy

dla dorosłych

Kursy konwersacyjne z elementami biznesu oraz kursy ogólne.

dla dzieci

Kursy dla dzieci w wieku 4-6 oraz kursy dla dzieci w wieku szkolnym.

egzaminacyjne

Kursy dla 8-klasisty oraz kursy dla maturzystów.

indywidualne/w parze

Kursy z możliwością nauczania indywidualnego oraz w parach.

dla firm i oświaty

Specjalne kursy dla firm oraz dla placówek oświaty,

LEKCJE

INDYWIDUALNE
i w parach

Prowadzimy lekcje indywidualne oraz w parach

ludzie

LEKCJE
Grupowe

W naszej ofercie dostępne są lekcje grupowe