fbpx

SZCZEGÓŁY Kursów dla DOROSŁYCH

Poniżej znajduje się lista obecnie dostępnych kursów językowych dla dorosłych.

Kurs jest okazją do zdobycia nowych umiejętności, rozszerzenia zasobu słownictwa, pogłębienia i ugruntowania swoich kompetencji z zakresu języka angielskiego oraz poszerzenia wiedzy ogólnej dzięki różnorodnej tematyce zajęć.

Czym charakteryzuje się ten kurs?

• Kursy konwersacyjne organizowane są od poziomu średniozaawansowanego niższego (A2)

• Kurs zapewnia trening umiejętności płynnego porozumiewania się w języku angielskim, jest szczególnie polecany osobom posługującym się tym językiem w ramach swoich obowiązków służbowych.

• To doskonały wybór dla osób planujących rozwój kariery zawodowej i wiążących swoją przyszłość z pracą w międzynarodowej firmie.

• Zajęcia mają na celu poszerzenie zasobu słownictwa z zakresu codziennych sytuacji, jak również zakresu terminologii stosowanej w obszarach komunikacji biznesowej oraz jak najszybsze przełamanie bariery językowej.

• Kurs konwersacyjny odbywa się w małych kameralnych grupach, które gwarantują dynamiczne dyskusje i szybkie postępy.

• Gwarantujemy ciekawą tematykę i formułę zajęć, wymianę poglądów na tematy społeczne, polityczne i kulturalne.

• Słuchacze poznają tajniki negocjacji oraz metody prowadzenia prezentacji i spotkań biznesowych w języku angielskim.

• Podejmowane będą również tematy z zakresu zarządzania, rekrutacji i zasobów ludzkich, sprzedaży i marketingu, rozmowy kwalifikacyjnej, korespondencji służbowej i wielu innych przydatnych w pracy zagadnień.

• Symulacje sytuacji dnia codziennego i tych z obszaru biznesowego (np. rozmowa kwalifikacyjna) będą okazją do użycia w umiejętności zdobytych na zajęciach i przyczynią się do osiągnięcia płynności wypowiedzi.

Podczas zajęć koncentrujemy się na:

• budowaniu umiejętności komunikowania się w języku angielskim zarówno w sytuacjach dnia codziennego jak i w obszarze Business English

• przełamywaniu bariery językowej i ćwiczeniu swobodnej rozmowy

• poszerzaniu zasobu słownictwa zarówno z zakresu języka ogólnego, jak i biznesowego

• rozwoju głównych kompetencji językowych jakimi są słuchanie oraz mówienie

Dla kogo?

• dla osób, które służbowo i na co dzień muszą posługiwać się językiem angielskim

• uczestniczą w negocjacjach i spotkaniach biznesowych lub zajmują się obsługą klienta w firmie międzynarodowej

• dla planujących rozwój swojej kariery zawodowej, i w związku z tym potrzebujących wzmocnić swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego

Czym charakteryzuje się kurs konwersacyjny?

• Kursy konwersacyjne organizowane są od poziomu średniozaawansowanego niższego (A2)

• Kursy konwersacyjne na osób dorosłych nastawione są przede wszystkim na przełamanie bariery w porozumiewaniu się w języku obcym.

• Na zajęciach uczniowie wzbogacają swój zasób słownictwa o praktyczne zwroty, z których mogą korzystać zarówno podczas rozmowy o pracę, jak i na wakacjach za granicą.

• Niezwykle ważnym elementem kursu jest zdobycie umiejętności aktywnego słuchania “naturalnych” nagrań w języku obcym – selekcjonowania treści, w celu zrozumienia ogólnego sensu wypowiedzi oraz umiejętności pracy z tekstem prasowym w języku obcym.

• W programie kursu duży nacisk kładziony jest na doskonalenie poprawnej wymowy i udział w dyskusjach na bieżące tematy w języku obcym, a także wzbogacenie wiedzy na temat kultury krajów obcojęzycznych.

Dla kogo jest ten kurs?

• Kurs konwersacyjny to doskonała propozycja dla osób, które dążą do przełamania bariery językowej, do poprawienia płynności i swobody mówienia, które chcą wzbogacić swoje słownictwo na użytek codziennych sytuacji konwersacyjnych.

• W trakcie tego kursu pomożemy naszym słuchaczom wyeliminować błędy fonetyczne, gramatyczne i stylistyczne.

• Zapoznamy Państwa z językiem potocznym, którym w rzeczywistości na co dzień porozumiewają się mieszkańcy krajów danego obszaru językowego.

Co oferujemy w ramach kursu konwersacyjnego?

• naukę w małej, kameralnej grupie i w przyjaznej, motywującej atmosferze

• ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu z wykorzystaniem pomocy wizualnych (filmów i prezentacji w języku angielskim) oraz innych multimediów uatrakcyjniających i urozmaicających naukę języka.

• przełamanie bariery językowe i rozwój płynnego mówienia

• dynamiczne i systematyczne wzbogacanie słownictwa niezbędnego w codziennych sytuacjach komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie spożywczym, na lotnisku, w hotelu)

• przygotowanie do dyskusji na różnorodne, nierzadko kontrowersyjne tematy z zakresu polityki, szeroko pojętej kultury, sportu, turystyki, zdrowia, nauki, zainteresowań i wielu innych

• opanowanie zwrotów i wyrażeń koniecznych w codziennych sytuacjach życiowych

• ćwiczenie umiejętności nawiązywania rozmowy bezpośredniej i przez telefon/skype

• czytanie i omawianie treści artykułów prasowych oraz książek obcojęzycznych

Czym charakteryzuje się kurs ogólny?

• Kursy dla dorosłych odbywają się na wszystkich poziomach zaawansowania bez limitu wiekowego.

• Głównym celem kursu jest rzetelne przygotowanie ucznia do swobodnego i maksymalnie poprawnego posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie.

• Program rozłożony jest proporcjonalnie na ćwiczenie wszystkich kompetencji językowych: czytania, rozumienia ze słuchu, mówienia i pisania.

• Na zajęciach uczniowie wzbogacają zasób słownictwa i uczą się wykorzystywać poznane struktury w praktyce.

• Kurs przewiduje ćwiczenie poprawnej wymowy w języku obcym oraz pracę z materiałami autentycznymi.

• Na życzenie grupy, lektor prowadzący zajęcia może zmodyfikować program, dodając do niego elementy języka biznesowego.

Dla kogo jest ten kurs?

• Nasz kurs to idealny wybór dla osób, których celem jest kompleksowa nauka języka obcego.

• Dla wszystkich, którym poza przełamaniem bariery językowej i swobodzie w komunikowaniu się, w równym stopniu zależy na ćwiczeniu czytania, pisania i zasad poprawności językowej.

• Dla osób, które w przyszłości planują zdawać egzamin certyfikacyjny z danego języka.

Co oferujemy w ramach kursu ogólnego?

• naukę w małej, kameralnej grupie i w przyjaznej, motywującej atmosferze

• ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu z wykorzystaniem pomocy wizualnych (filmów i prezentacji w języku angielskim) oraz innych multimediów uatrakcyjniających i urozmaicających naukę języka.

• rozwój płynnego mówienia

• doskonalenie poprawności językowej w mowie i piśmie

• wzbogacanie zasobu słownictwa

• dyskusje na bieżące tematy

• doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego

• ćwiczenie różnych form wypowiedzi pisemnej

szkoła językowa, powitania w językach obcych

Kursy

dla dorosłych

Kursy konwersacyjne z elementami biznesu oraz kursy ogólne.

dla dzieci

Kursy dla dzieci w wieku 4-6 oraz kursy dla dzieci w wieku szkolnym.

egzaminacyjne

Kursy dla 8-klasisty oraz kursy dla maturzystów.

indywidualne/w parze

Kursy z możliwością nauczania indywidualnego oraz w parach.

dla firm i oświaty

Specjalne kursy dla firm oraz dla placówek oświaty,

LEKCJE

INDYWIDUALNE
i w parach

Prowadzimy lekcje indywidualne oraz w parach

ludzie

LEKCJE
Grupowe

W naszej ofercie dostępne są lekcje grupowe